Advertorial van Pictet Asset ManagementSTAD VAN DE TOEKOMST BIEDT VOLOP KANSEN

Dankzij technologische toepassingen en innovaties belooft het stadsleven in de toekomst groener en aangenamer te worden. Volgens het Zwitserse Pictet Asset Management ontstaan hierdoor nieuwe beleggingskansen.

Overal ter wereld wordt het de komende jaren een stuk drukker in de steden. In de periode tot 2050 neemt het aantal stadsinwoners met 2,5 miljard mensen toe volgens de Verenigde Naties*. Op het eerste gezicht lijkt dat een nachtmerrie voor iedereen die nu al regelmatig in de file staat, lang moet zoeken naar een parkeerplaats of zich ergert aan vuil op straat. ‘Er zijn heel veel investeringen nodig om steden toegankelijk, leefbaar en groen te houden,’ vertelt Heiko de Boer, senior salesmanager bij Pictet Asset Management. ‘Dat betekent dat er enorme kansen liggen voor bedrijven die bij het oplossen van allerlei knelpunten behulpzaam zijn. Hierbij draait het om het creëren van een echt duurzame infrastructuur. Steden zijn op die manier een motor van economische groei. Ze leveren een bijdrage van liefst 80% aan de wereldeconomie, maar de keerzijde is dat het stadsleven de bron is van meer dan 70% van de uitstoot van broeikasgassen**. Het onlangs door ons geïntroduceerde fonds SmartCity belegt daarom onder meer in ondernemingen die stadsproblemen te lijf gaan met echt duurzame oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die het mogelijk maken om midden in de stad met gebruikmaking van speciale waternevels groenten verticaal te verbouwen, waardoor er geen grote lappen landbouwgrond nodig zijn.’

“We spelen in op verschillende thema’s: van robotica tot veiligheid en van gezondheid tot slimme steden”

Diverse megatrends

Met SmartCity haakt Pictet Asset Management in op verschillende mega­trends: krachtige bewegingen die op uiteenlopende gebieden grote veranderingen in gang zetten. Door de toename van de wereldbevolking, demografische ontwikkelingen en klimaatveranderingen trekken steeds meer mensen naar de steden, wat tot een sterke groei van de stadsbevolking wereldwijd heeft geleid. Andere mega­trends die ervoor zorgen dat de stad van de toekomst een aangename plek is om te wonen, werken en ontspannen, zijn duurzaamheid en technologische vernieuwing. ‘Het voordeel van beleggen in megatrends is dat je je richt op een marktsegment waar de veranderingen elkaar snel en blijvend opvolgen,’ legt De Boer uit. ‘De omzetgroei van de bedrijven in dit segment ligt in de regel dan ook hoger dan het marktgemiddelde. Bij Pictet Asset Management hebben we zo’ntwintig jaar ervaring met beleggen in megatrends. Inmiddels zijn er meer dan tien strategieën die inspelen op verschillende thema’s: van robotica tot veiligheid en van gezondheid tot slimme steden.’

* Bron: Verenigde Naties, mei 2018
** Bron: WereldBank, 2018

Heiko de Boer

Senior salesmanager Pictet Asset Management

De Boer is sinds augustus 2018 werkzaam bij Pictet Asset Management als senior salesmanager. Hijstudeerde econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en vervulde in zijn carrière diverse functies bij Robeco, ING Investment Management, Northern Trust en AXA Investment Managers.

Belangrijke informatie: Dit document wordt alleen gebruikt voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot aankoop of verkoop, aanbeveling of beleggingsadvies. Deze informatie is vastgesteld op basis van gegevens, voorspellingen, prognoses, verwachtingen en hypothesen die subjectief zijn. De analyse en conclusies zijn de uiting van een opinie, gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op een specifieke datum. De effectieve ontwikkeling van de economische variabelen en waarden van de financiële markten kunnen aanmerkelijk afwijken van de meegedeelde indicaties in dit document.
Ga naar Pictet Asset Management >>