Advertorial van NN Investment PartnersIMPACT-BELEGGEN: MOOI RENDEMENT MET GOED GEVOEL

Nederlandse beleggers staan steeds meer open voor duurzaam beleggen. Een grote groep is zelfs bereid om rendement op te offeren als een fonds een positieve impact nastreeft op maatschappij, mens en milieu. Voor deze beleggers is er goed nieuws: dat is niet nodig.

Maar liefst drie van de vier Nederlanders zijn bereid om enig rendement in te leveren als een fonds streeft naar een positieve impact op maatschappij, mens en milieu. Dat is een opvallende uitkomst van een onderzoek dat in opdracht van NN Investment Partners (NN IP) en ING door Direct Research is uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlandse beleggers. Bijna een op de vijf ondervraagden is zelfs bereid om 4% rendement in te leveren. ‘De onderzoeksuitkomst is een nieuw bewijs dat duurzaam beleggen inmiddels een echte hoofdstroming is in de finan­ciële wereld in plaats van de niche­markt van een aantal jaren geleden,’ vertelt Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO van NN IP. ‘Toch zie je dat er nog veel misverstanden bestaan rond deze beleggingsvorm. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna 60% van de Nederlandse beleggers denkt dat maatschappelijk rendement gedeeltelijk of zelfs altijd ten koste gaat van financieel rendement. Maar het bewijs stapelt zich op dat duurzaam beleggen juist een hoger in plaats van een lager rendement kan opleveren. Als je erover nadenkt, is dat ook niet zo vreemd. Een bedrijf dat zuinig omspringt met water en elektriciteit, heeft veel minder last van stijgende zuiverings- en energiekosten dan een concurrent die dat niet doet. En de kans op een groot schandaal is een stuk kleiner als er binnen een onderneming een gezonde bedrijfscultuur heerst.’

Aanpak van wereldproblemen

Terwijl duurzaam beleggen nu volop in de schijnwerpers staat, moet impact-beleggen in dit opzicht nog heel wat terrein winnen. Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts een op de zeven ondervraagden weet wat deze term betekent. ‘Impact-beleggen gaat weer een stap verder dan duurzaam beleggen,’ zegt Hendrik-Jan Boer, hoofd Sustainable Equity Investments NN IP. ‘Bij duurzaam beleggen houd je in het beleggingsbeleid al rekening met veel zaken op het vlak van mens, milieu en maatschappij. Dat doen we door middel van het uitsluiten van bedrijven met schadelijke activiteiten – denk aan tabak, wapens en dergelijke – en/of controversieel gedrag zoals vervuiling en sociale misstanden. De aandacht is ook sterk gericht op bedrijfsprocessen waarbij we op materiële duurzame aspecten letten en op zoek zijn naar duidelijke positieve veranderingen. Bij impact-beleggen voegen we daar weer een volgend aspect aan toe, namelijk het zoeken naar en investeren in sterk innovatieve ondernemingen die duidelijke en meetbare oplossingen bieden bij het aanpakken van de grote problemen waar we op onze planeet voor staan. Voorbeelden daarvan zijn armoede, vervuiling en klimaatverandering.’

Verenigde Naties

Om het makkelijker te maken dit soort problemen gericht en gezamenlijk aan te pakken, hebben de Verenigde Naties in 2015 een aantal duurzame ontwikkelingsdoelen vastgelegd. ‘Het grote voordeel van deze doelen is dat overheden, bedrijfsleven, professionele beleggers en andere partijen in zekere zin dezelfde taal spreken bij het doorvoeren van duurzame veranderingen en het oplossen van knelpunten,’ vertelt Boer. Het is een kwestie van tijd voordat particuliere beleggers ook beter bekend raken met deze doelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna driekwart van de Nederlanders hiervan nog nooit gehoord heeft. Boer: ‘Bij NN IP zien we de duurzame ontwikkelingsdoelen vooral als een goed referentie­kader voor de strategie die we zelf hebben uitgestippeld om met onze beleggingen een positieve impact te genereren. Bij ons ligt daarbij de nadruk op drie hoofdthema’s, namelijk het verminderen van de druk op ecosystemen, het verbeteren van gezondheid en welzijn, en kwaliteit van leven. Op deze gebieden denken wij met onze inzichten en vaardigheden de beste mogelijkheden voor onze klanten te vinden, waar goed rendement en meetbare positieve maatschappelijke impact hand in hand gaan. De Verenigde Naties hebben becijferd dat het 5.000 tot 7.000 miljard dollar gaat kosten om alle duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 te realiseren. De enorme omvang van dat bedrag geeft wel aan dat er grote kansen liggen voor beleggers in onder­nemingen met creatieve en innovatieve oplossingen voor de problemen waar we op onze wereld mee kampen.’

“Impact-beleggen gaat weer een stap verder dan duurzaam beleggen”

Hendrik-Jan Boer

hoofd Sustainable Equity Investments NN Investment Partners


Duurzame ontwikkelingsdoelen

In augustus 2015 hebben alle 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen afgesproken dat 17 duurzame ontwikkelingsdoelen het uitgangspunt vormen bij het aanpakken van de grootste problemen op de wereld. Voorbeelden daarvan zijn het uitroeien van armoede, het bestrijden van honger en het tegengaan van ongelijkheid. De voortgang op al deze terreinen wordt via zo’n 250 verschillende indicatoren gemeten. Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlandse beleggers bij voorkeur hun geld willen stoppen in een fonds dat zich richt op goede gezondheid en medische zorg. Dit doel werd door 57% van de ondervraagden genoemd; beduidend meer dan schoon water en sanitaire voorzieningen (49%) en kwalitatief goed onderwijs (40%). Het meest opvallende is dat genderneutraliteit het minst vaak genoemd wordt. Hoewel er in de media veel aandacht is voor gelijke kansen en beloning voor mannen en vrouwen, zou slechts 5% van de ondervraagden met zijn of haar beleggingen aan dit doel willen bijdragen.

Ga naar NN Investment Partners >>

“De onderzoeks­uitkomst is een nieuw bewijs dat duurzaam beleggen inmiddels een echte hoofd­stroming is in de financiële wereld”

Valentijn van Nieuwenhuijzen

CIO NN Investment Partners