Advertorial van InvescoSMALLCAPS:
SMAAKMAKER IN DE PORTEFEUILLE

Aandelen van kleine bedrijven hebben een aantal aantrekkelijke eigenschappen. Zo zijn ze in de optiek van Invesco onder meer geschikt om de beleggingsportefeuille te spreiden.

Op de aandelenmarkt hebben kleinere bedrijven een streepje voor in de ogen van Erik Esselink, portfoliomanager global core equities bij Invesco. ‘In de eerste plaats is het voor kleinere bedrijven makkelijker om te groeien dan voor grote ondernemingen. Een bedrijf met een omzet van € 100 miljoen heeft maar € 10 miljoen nodig voor een groei van 10%. Bij een omzet van € 1 miljard is dat liefst tien keer zo veel. Daar komt bij dat de beurskoers bij de kleine onderneming veel meer een weerspiegeling is van de gang van zaken. Bij grote concerns spelen vaak nog andere zaken mee, zoals het beursklimaat en het beleggingssentiment binnen een bepaalde sector. Als je je huiswerk goed doet, kun je met smallcap-aandelen echt het verschil maken.’

“Als je je huiswerk goed doet, kun je met
smallcap-aandelen echt het verschil maken”

Wereldwijd netwerk

Het huiswerk waarover Esselink spreekt, is echter niet eenvoudig. Wereldwijd zijn er ongeveer 17.000 aandelen waarin de smallcap-fondsen van Invesco kunnen beleggen. ‘Zonder ons wereldwijde netwerk met tientallen analisten en andere specialisten zou dat echt een zoektocht worden naar een speld in een hooiberg,’ vertelt Esselink. ‘In sommige gevallen wijzen collega’s van regionale fondsen, sectoranalisten van Invesco of externe contacten ons op een interessant bedrijf. Daarnaast hebben we een computersy­steem waarmee we kansrijke ondernemingen opsporen. Ten slotte komt het ook voor dat we in aandelen beleggen die we al eerder in portefeuille hebben gehad, maar waarvan de koers wat gedaald is. Het is namelijk erg lastig om een bedrijf te vinden met goede vooruitzichten waarvan de waardering niet te hoog ligt. Een tijdelijke dip, zoals een bestuurswissel of een dalletje in de sectorcyclus, kan dan een mooi instapmoment zijn.’

Beter in balans

Het bewaken van een goede spreiding is een van de belangrijkste redenen om een belegging in smallcap-aan­delen te overwegen. ‘De sector heeft meestal een negatieve correlatie met obligaties, wat betekent dat een belegging in kleine bedrijven relatief goed rendeert in periodes waarin de rente stijgt,’ zegt Esselink. ‘Verder hebben we de moge­lijkheid om in talloze regio’s en sectoren te beleggen, zodat we alle mogelijke ruimte hebben om op zoek te gaan naar aandelen met goede vooruitzichten. Daarbij zitten we niet vast aan een bepaalde beleggingsgraadmeter. Amerikaanse smallcap-aandelen vormen bijvoorbeeld 60% van de wereldwijde beurswaarde in dit segment, maar de waardering van deze ondernemingen ligt buitengewoon hoog.’ Daarom is het fonds dat beheerd wordt door portfoliomanager Erik Esselink maar voor 30% in de VerenigdeStaten belegd. ‘We zien op dit moment vooral mooie kansen in Europa en Azië.’

Erik Esselink

Portfoliomanager global core equities bij Invesco

Na zijn studie commerciële economie aan de Hogeschool Rotterdam ging Esselink aan de slag als aandelenanalist bij ING Barings. Hij werkte vervolgens onder meer als pan-Europese small- en midcap-aandelenspecialist bij Morgan Stanley, totdat hij in 2007 aantrad bij Invesco. Tegenwoordig is Esselink daar als port­foliomanager verantwoordelijk voor verschillende aandelenstrategieën.

Belangrijke informatie: Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers in Nederland. Gelieve niet te verspreiden. De visie en opinie van Erik Hesselink zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van die van andere Invesco-professionals. Dit document is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde activaklasse, effecten of strategie. Regelgevingsvereisten die de onpartijdigheid van aanbevelingen voor investeringsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als verbodsbepalingen inzake handel vóór publicatie. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter illustratie en mag niet worden gebruikt als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Gegevens op 31/08/2018 tenzij anders vermeld. Uitgegeven in Nederland door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, Vinoly Building, Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam, Nederland. EMEA6671/09062018.
Ga naar Invesco >>