Hoe krijgen we jongeren aan het beleggen?

Jong geleerd…

Nu de overheid een steeds grotere zelfredzaamheid van haar burgers verwacht, moet beleggen meer aandacht krijgen onder millennials.

tekst: Foppe Oberman


De jaren van structurele welvaartsstijging en degelijke financiële vangnetten van de overheid liggen definitief achter ons. Jonge mensen moeten zich veel beter dan in de vorige eeuw financieel voorbereiden op hun toekomst. Zij moeten zelf financiële buffers opbouwen voor grote uitgaven als de aanschaf van een eigen woning of de studie van kinderen. Ook doen jongeren er goed aan vanaf hun eerste serieuze baan een reserve voor later op te bouwen: voor de aanvulling van het pensioen en voor bijkomende kosten van de gezondheidszorg op latere leeftijd. Toch zijn er weinig jongeren die dit ook in de praktijk brengen. De studielening moet nog worden afgelost en ook de woonlasten wegen relatief zwaar op het budget van starters op de arbeidsmarkt.


Aangewezen plek

Maar stel dat jongeren het zouden willen, dat vermogen opbouwen, hoe moeten ze dat dan aanpakken? De kern van de vraag is: waar haal je een zodanig hoog rendement dat je op lange termijn de belastingen en de inflatie de baas blijft? Anders groeit je spaarpotje immers alleen van bijstortingen. Ons antwoord is wellicht voorspelbaar. Volgens ING is de beurs namelijk de aangewezen plek om iemands vermogen op lange termijn te laten groeien. Alleen, voor een deel van de jongeren is de beurs nog steeds onbekend – en dus onbemind – terrein. Ook schrikken de risico’s hen vaak af. Toch neemt de populariteit van beleggen onder jonge mensen geleidelijk aan toe (zie het kader 'Duurzaamheid steeds belangrijker').


Profijt van de tijd

Jongeren mogen dan meestal weinig geld hebben, zij hebben wel iets anders waardevols, iets dat ouderen niet hebben: de tijd. En juist op de beurs kunnen zij de tijd in hun voordeel laten werken. Door het rente-op-rente-effect verdubbelt bij een netto rendement van 3,5 procent de waarde van een belegging elke twintig jaar. En na veertig jaar is bij 5 procent netto rendement het kapitaal zelfs zeven maal zo groot geworden. Een inleg van twintig mille door een dertigjarige levert dus netto 140.000 euro op als de belegger zeventig is. Natuurlijk is dit maar een rekenvoorbeeld: het blijft beleggen en beleggen brengt ook risico’s met zich mee.

Millennials – de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar –
vinden duurzaamheid belangrijker dan babyboome
rs

Jongeren hebben iets waardevols dat ouderen
niet hebben: de tijd

Financiële educatie

De jeugd moet leren verstandig met geld om te gaan en daar willen de banken in Nederland graag een bijdrage aan leveren. Jong geleerd is oud gedaan, blijkt uit onderzoek. Kinderen die jong leren omgaan met geld, blijken op latere leeftijd beter in staat te zijn verstandige financiële keuzes te maken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit er daarom voor financiële educatie tot vast onderdeel in het onderwijs te maken. Bankmedewerkers geven ieder jaar al tijdens de Week van het Geld gastlessen aan basisschoolleerlingen. Dat gaat dan niet over beleggen. Dat is toch meer iets voor middelbare scholieren, moet de NVB gedacht hebben. In die richting zijn eind jaren negentig wel initiatieven ontplooid waarbij banken of vermogensbeheerders zich richtten op de jeugd. Zo kwam Robeco in 1998 als eerste in Nederland met een beleggingsfonds specifiek voor tieners: Robeco Young Dynamic. Inmiddels heeft dit fonds onderdak gevonden bij Robeco Global Stars, een regulier beleggingsfonds. De communicatiemogelijkheden zijn met dank aan internet en de mobiele telefoon zo veel groter en gevarieerder geworden dat een specifiek jongerenfonds niet meer nodig is. Mits de wijze van informatiedeling aansluit bij de doelgroep is ieder goed beleggingsfonds in principe ook geschikt voor jongeren.


Voorbeeldfunctie

Bob Homan, hoofd ING Investment Office, benadrukt desgevraagd dat ‘de toekomst’ voor de meeste jonge mensen een lastig onderwerp is. Maar weinig jongeren vragen zich af hoe hun leven er over tien jaar uit zal zien. Om over de financiële inrichting van hun oude dag maar helemaal te zwijgen. Daarom zal het toch vooral van de ouders moeten komen om hun kinderen vertrouwd te maken met beleggen.

Duurzaamheid steeds belangrijker

Het aandeel jongeren in de beleggingswereld neemt toe. Twintig procent van de jongvolwassenen tussen de 25 en 34 jaar is van plan met beleggen te beginnen. En nog eens achttien procent van hen geeft aan dat al te doen. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2017 van researchbureau Motivaction. Het klassieke beeld van ‘de belegger’, een man van 50+ die kranten leest en geld heeft, is aan het verschuiven. De veranderingen zijn onder meer te zien in de taal en vormgeving van beleggings-apps zoals Bux, die duidelijk zijn gericht op een jongere doelgroep die vaak nog nooit heeft belegd. Ook de hype rond cryptomunten van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat beleggen op de beurs een minder abstract begrip is geworden voor jongeren.

In een recent onderzoek van Direct Research in opdracht van Grip op je Vermogen, ING en NN Investment Partners kwam ook het fenomeen duurzaam beleggen aan bod, waarbij niet alleen het te behalen financiële rendement telt, maar ook de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij worden meegewogen. Millennials – de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar – vinden duurzaamheid belangrijker dan babyboomers. Zij kwalificeren duurzaam beleggen vaak als hip en optimistisch. De generatie Y, zoals millennials ook wel genoemd worden, is vaker dan andere generaties bereid om eventueel wat financieel rendement in te wisselen voor maatschappelijk rendement.