Personal Banking

De onvermoede mogelijkheden van uw vermogen

U heeft uw financiën op orde, maar toch kan het prettig zijn om eens met een expert te sparren over de mogelijkheden van uw vermogen. Inzicht zorgt voor rust. Bovendien ontdekt u zo hoe u het vermogen nog slimmer kunt inzetten om uw wensen te realiseren.

tekst: Cleo Scheerboom en Nadam Schmidt


Personal banking wordt niet voor niets zo genoemd. Aan de keuzes rond uw geldzaken liggen immers altijd persoonlijke wensen ten grondslag. Maar die wensen kunnen in de loop van de tijd aan verandering onderhevig zijn. Ook staat de wereld niet stil, en veranderen bijvoorbeeld de fiscale regels rond het vermogen. Vraagt u zich wel eens af of u uw vermogen optimaal inzet? Of vreest u belangrijke zaken over het hoofd te zien? Een gesprek met een personal banker van ING zorgt voor inzicht. Die gesprekken gaan in eerste instantie niet over geld, aldus Nadam Schmidt, personal banker bij ING. ‘Eerst wil ik van klanten horen wat hun wensen zijn. Pas later in het gesprek kijken we hoe de financiële mogelijkheden daarop aansluiten.’


Naar school brengen

In een gesprek van zo'n anderhalf uur gaat de personal banker in op uw financiële situatie. En bespreekt hij of zij de doelen en wensen. Nadam merkt dat het voor zijn gesprekspartners niet vanzelfsprekend is om die te delen. ‘Het zit in onze cultuur om ons bescheiden op te stellen als het gaat om wat wij voor onszelf willen. Bijvoorbeeld om minder te werken. Een klant met een intensieve baan wilde zijn dochter graag elke woensdagmiddag uit school kunnen halen. Hoewel de financiële impact van deze wens in eerste instantie beperkt is, maakt het realiseren ervan een wereld van verschil voor hem en zijn gezin.’ De personal banker benadrukt het belang van weloverwogen keuzes. ‘Onze klanten beschikken over vermogen, maar niet over miljoenen. Het kan op.’

Wat is de beste manier om geld te sparen voor de studie van je kind of de aankoop van het gedroomde vakantiehuis? Typisch een vraag voor uw personal banker

Anders denken over vermogen

Naast bescheidenheid ten aanzien van hun wensen zijn mensen optimistisch over hun gezondheid. Nadam ziet tot zijn genoegen fitte mensen in zijn spreekkamer. ‘Van dertigers tot een mevrouw van 95 die kwiek het opstapje neemt naar de spreekkamers in ons kantoor. We gaan ervan uit dat onze huidige gezondheid tot in de verre toekomst voortduurt. Realiteit is dat wij in Nederland gemiddeld tot ons 72ste jaar in goede gezondheid leven. Daarna volgen er op basis van de gemiddelde levensverwachting voor de meesten van ons nog twaalf levensjaren.’ Alle reden dus om het vermogen in te zetten voor de dingen die er écht toe doen, nu én in de toekomst.


Loslaten

Om de klanten te helpen hun financiële wensen te realiseren gaan de personal bankers in hun vraagstelling pragmatisch te werk, zegt Nadam. ‘Wat is het inkomen? Houdt u geld over of moet er geld bij? Vervolgens brengen we in kaart hoeveel er nodig is om de doelen te realiseren.’

Soms moet je daarbij bestaande ideeën over het vermogen loslaten. Nadam: ‘Zo willen de meeste ouders van jonge kinderen geld opzijzetten voor hun kroost. Een mooie gedachte, maar sommigen van hen hebben financieel zo veel over voor hun kind dat ze de eigen plannen uitstellen.’ Nadam – zelf vader – wijst zijn klanten daarop. ‘Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor een ander zorgen.’

'Eerst wil ik van klanten horen wat hun wensen zijn. Pas daarna kijken we hoe de financiële mogelijkheden daarop aansluiten’

Gedroomde vakantiewoning

In het gesprek neemt de personal banker ook door hoe het vermogen is opgebouwd. Zit het bijvoorbeeld in beleggingen, spaargeld of onroerend goed. Veel mensen willen weten hoe het vermogen uit ‘de stenen’ kan worden vrijgemaakt, merkt Nadam. ‘Door de gestegen huizenprijzen zit er vaak een groot bedrag aan overwaarde in de eigen woning. Maar verkoop van de woning is dikwijls niet de bedoeling. Wat koop je er immers voor terug in de huidige huizenmarkt?’ Klanten die niet willen verhuizen, kunnen soms de overwaarde gebruiken door verhoging van de hypotheek. Zo komt de waarde vrij voor bijvoorbeeld de aankoop van een appartement voor de verhuur. Of die gedroomde vakantiewoning in Nederland of een warmer oord elders.


Prijskaartje van de zorg

Vast onderdeel van het gesprek is ook altijd het inkomen voor later. Nadam: ‘Nu is er voldoende inkomen beschikbaar, maar hoe zit dat straks? Ik vraag de klant om ook na te denken over uitgaven in de toekomst. Mogelijk is er straks meer geld nodig voor zorg. De invulling daarvan is heel persoonlijk. Voor de één volstaat een verblijf in een verzorgingshuis, met een maximale eigen bijdrage van zo'n 2.300 euro per maand. De ander heeft een voorkeur voor volledige zorg aan huis. Daar hangt een ander prijskaartje aan, de kosten voor 24-uurs zorg bedragen al snel 10.000 euro per maand.’ Nadam merkt dat vooral bij senioren de wens leeft om het geld liquide te houden. Zij houden grote bedragen aan op bijvoorbeeld een spaarrekening voor de zorgkosten. ‘Zonde, want met de huidige lage spaarrente teren mensen door de inflatie en de vermogensrendementsheffing in op hun vermogen. Je kunt prima volstaan met periodieke opnames uit een beleggingsportefeuille. Het is nooit nodig om zorgkosten in één keer af te rekenen. Veel van onze klanten hebben een solide vermogensstrategie, waaruit ze de maandelijkse kosten voldoen.’


Gevoel bij wat haalbaar is

Klanten vinden het prettig om te weten dat de financiële zaken op orde zijn, en in lijn met hun wensen. Zeker ondernemers, merkt Nadam. ‘Samen met hen kijken we naar de financiële en fiscale mogelijkheden.’ Ook de mogelijkheid om privé en zakelijk te beleggen wordt besproken. ‘Zij zijn vaak gewend om een belangrijk deel van de winst weer in de onderneming te investeren.’ Op termijn ziet Nadam dikwijls de wens ontstaan om met een deel van het vermogen minder risico te lopen. Spreiding van het risico door wereldwijde beleggingen of de aankoop van een bedrijfspand is dan een aantrekkelijke optie. Een bedrijfspand kan later ook een pensioenvoorziening voor de ondernemer zijn. De huurinkomsten zijn dan een aanvulling op het pensioen als de ondernemer niet meer werkt. Dergelijke inzichten geven de ondernemer meer gevoel bij wat haalbaar is. Bijvoorbeeld wanneer het financieel mogelijk is om te stoppen. ‘Voor hen is het dan heel verrassend om te zien hoe en wanneer ze hun wensen kunnen realiseren.’

Wensen voor de toekomst

1. Schenken aan de kinderen

Het bezit van vermogen geeft de kans om dit te delen met uw naasten. De wettelijke mogelijkheden sluiten niet altijd aan bij de realiteit. Zo zijn (stief)ouders en kinderen in samengestelde gezinnen niet vanzelf-sprekend elkaars erfgenaam. Door slim schenken zijn grote besparingen mogelijk. Veel personal bankers hebben een netwerk van notarissen en fiscalisten die er samen met u voor kunnen zorgen dat het vermogen op een goede manier bij de volgende generatie terechtkomt.


2. Meer rendement op uw spaargeld

De spaarrente is historisch laag, wie spaart teert door de inflatie effectief in op zijn vermogen. Beleggen kan op termijn een rendement opleveren dat hoger is dan sparen. Een alternatief is een belegging in vastgoed.


3. Sparen voor de studie van de kinderen

Een vierjarige studie aan een universiteit of hogeschool kost zo'n 45.000 euro, heeft het budgetinstituut Nibud berekend. Door geld opzij te zetten voor de studie van uw kind voorkomt u dat het zijn werkzame leven direct met een schuld begint. Veel ouders maken zich ook zorgen over de huisvesting van hun kinderen op termijn. Door de gestegen huizenprijzen in met name de Randstad is het voor starters heel lastig een huis te kopen. Een ‘studiepot’ kan ook als startkapitaal voor een eigen woning worden ingezet.

‘Luisteren is de essentie’

Personal banker Nadam Schmidt maakt bij zijn advies ook gebruik van Life Planning, een beproefde methode uit de Verenigde Staten die ontwikkeld werd door financieel adviseur George Kinder. 'Life planning is geen standaardaanpak van ING,' vertelt Nadam, 'maar ik ben er trots op, en blij met het in mij gestelde vertrouwen door relaties en ING.’

De nadruk bij Life Planning ligt op het luisteren naar de klant. ‘Dat is de essentie,’ benadrukt Nadam. ‘Met sommige relaties heb ik de vrijheid om in een serie van vier gesprekken uit te vinden wat hun wensen zijn. Daarna helpen wij hen een methode te ontwikkelen die ervoor zorgt dat ze de belangrijkste dingen eerst doen. Natuurlijk ga ik de financiële onderwerpen niet uit de weg. Sterker nog, hierin zijn wij experts.'