Grip op uw geldzaken

De kracht
van een
financieel plan

Een heldere financiële strategie
in een goed doortimmerd plan verschaft duidelijkheid over de haalbaarheid van uw wensen en geeft een rustig
gevoel voor de toekomst.


tekst: Franck Helderman


Alle mensen hebben wensen, maar vaak ontbreekt het inzicht op welke manier zij die wensen het beste kunnen realiseren. Een financieel plan kan dan uitkomst brengen. Een dergelijke aanpak biedt – zowel voor nu als voor de toekomst – een gestructureerd inzicht in uw inkomsten en uitgaven, maar verschaft ook helderheid in uw bezittingen en schulden. Een financieel plan geeft bovendien antwoord op de vragen die u zichzelf in de loop van uw leven steeds vaker begint te stellen. Bijvoorbeeld of u na uw pensionering uw huidige levensstandaard kunt aanhouden. Of u daarnaast vaker en ook langer kunt gaan reizen. En wat het juiste moment voor u is om zo fiscaal vriendelijk mogelijk te gaan schenken. Kortom, een financieel plan geeft u een beeld van de haalbaarheid van uw wensen en verschaft u een rustig gevoel voor de toekomst.


Gestapelde somberheid

Om te kunnen bepalen of uw wensen haalbaar zijn, moet u in de eerste plaats een inschatting maken van de hoeveelheid geld die hiervoor nodig is. Probeer zo realistisch mogelijk te zijn bij al uw aannames. Een lastige opgave, maar zeker geen onmogelijk karwei. Veel mensen zullen bij hun aannames voor later uitgaan van een leven met minder vakantiereizen, minder restaurant- of theaterbezoek en minder dure hobby's. Een bescheidener uitgavenpatroon op die fronten zou natuurlijk heel goed kunnen kloppen, maar voor hetzelfde geld is dat niet het geval. Ook moet u rekening houden met het feit dat we met z'n allen steeds ouder worden en de (eigen) kosten van de zorg blijven toenemen. Last but not least verwacht de overheid dat u steeds langer zelfstandig blijft wonen, een ontwikkeling waar op termijn (hoge) kosten voor woningaanpassing bij kunnen komen kijken.

Let wel op dat u niet té veel voorzichtigheid inbouwt. Overal zo conservatief mogelijk in zijn, kan leiden tot gestapelde somberheid. Wat dan overblijft, is een financieel plan dat wellicht te weinig ruimte biedt om ook vandaag nog leuke dingen te doen. En dat kan nooit de bedoeling zijn.

Kunt u moeilijk inschatten hoe uw netto uitgaven­patroon zal veranderen als u ouder wordt? Reken dan veilig­heidshalve uw financieel plan door op basis van uw huidige uitgavenpatroon. Dit geeft namelijk een realistisch beeld van uw huidige levensstandaard.“Overal zo conservatief mogelijk in zijn, kan leiden tot gestapelde somberheid”

Rode draad

De rode draad in uw financiële planning is het bedrag dat u netto per jaar nodig heeft voor vaste lasten, boodschappen, hobby’s, vakanties et cetera. Deze uitgaven bepalen in belangrijke mate uw levensstandaard. Om dit bedrag goed in kaart te brengen moet u weten hoeveel geld er binnenkomt, maar nóg belangrijker is het om te weten hoeveel geld er uitgaat. In de praktijk blijkt dat vaak geen eenvoudige zaak te zijn.

Vaak geven klanten aan niet zo heel veel uit te geven. Er worden dan bedragen genoemd waarbij er – ook rekening houdend met de inkomsten – bijvoorbeeld 10.000 euro per jaar over zou moeten blijven. Bij een structurele gang van zaken zou er dan in het voorgaande decennium minstens een ton moeten zijn gespaard of belegd. Wanneer onze personal bankers vervolgens de spaar- en beleggingsrekeningen erbij pakken, blijkt daar soms wel tot de helft minder op te staan. Wat dus betekent dat er of minder gespaard wordt of er meer per jaar wordt uitgegeven of er een grote extra uitgave is geweest. Dat is allemaal geen probleem, zo lang dit maar bewuste keuzes zijn.


Comfortabele toekomst

Van de mensen die een financieel plan maken, hebben sommigen de neiging dat als einddoel te zien. Maar een financiële strategie is als het leven zelf, voortdurend aan veranderingen onderhevig. Alleen door periodiek te bekijken of uw wensen uit het verleden ook in het heden nog steeds uw echte wensen zijn en bij uw financiële situatie passen, blijft het plan actueel. Zie het opstellen van een financieel plan dus vooral als startpunt van een financieel comfortabele toekomst. En als u er zelf niet helemaal uitkomt, praat dan eens met een van onze personal bankers.

Kom op gesprek

Heeft u vragen over uw financiën? Bijvoorbeeld hoe u meer uit uw geld kunt halen door te beleggen? Wat u nú moet doen om er in een latere levensfase goed bij te zitten? Of hoe u fiscaal vriendelijk kunt schenken? Onder het genot van een kopje koffie vertellen wij het u graag.

Uw wensen en doelen staan centraal in een gratis en geheel vrijblijvend gesprek op een ING-kantoor en tijdstip naar keuze. Na anderhalf uur loopt u naar buiten met concrete antwoorden op uw vragen. Antwoorden die u helpen om uw wensen te realiseren en uw doelen te bereiken. Vastgelegd in een heldere samenvatting, zodat u het geheel thuis op uw gemak kunt nalezen.

Wilt u meer weten? Ga naar www.ing.nl/opgesprek