Colofon

Grip op je Vermogen | Postbus 11 | 1110 AA Diemen

Website www.gripopjevermogen.nl

E-mail gripopjevermogen@onebusiness.nl

Uitgever Erwin van Luit, Hanneke Heeren (adjunct)

Hoofdredacteur Johan Brinkman

Projectmanager Linda Jongejan

Ontwerp en lay-out Tom van Staveren, Eric van den Berg (Graphic Island)


Medewerkers

Sidney van den Bergh, Ellen Bijl, Guido Bosch, Bram van Eijndthoven, Ellis Emeis, Jochem van der Feer, Marten van Garderen, Franck Helderman, Engel Kluis, Fianna Nieuwenstein, Wilfried Nijkamp, Foppe Oberman, Mary Oosterbaan, Michiel Pekelharing, Cleo Scheerboom, Nadam Schmidt, Mayra Smit, Rob Stallinga, Paula Tel, Wessel van der Wilt, Jacco de Winter


Eindredactie Liesbeth Wijnands

Fotografie Martin Dijkstra, Flip Franssen, Peter Hilz

Productie Natalie Leenstra, Loes Mes

Advertenties

ONE Business, : 020 224 8000

adverteren@onebusiness.nl

www.onebusiness.nl
© 2018 One Business

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

De artikelen van ING Bank N.V. over beleggen zijn uitsluitend bedoeld om u informatie te geven over beleggen. Deze artikelen zijn geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. ING doet met de publicatie van de artikelen in dit magazine geen aanbod, geeft geen (fiscaal) advies en biedt geen financiële dienst aan. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betra ht om ervoor te zorgen datde informatie in deze artikelen niet onjuist of misleidend is. De verstrekte informatie kan aan veranderingen onderhevig zijn, bijvoorbeeld door veranderingen in wet- en regelgeving