De beleggingsvisie van ING

Koers houden
bij aantrekkende
tegenwind

Ondanks sterke economische cijfers en bedrijfswinsten drukte politieke onrust dit jaar zijn stempel op de stemming
van beleggers en daarmee op de koersbewegingen. ING verwacht niet dat dit snel zal veranderen.


tekst: Jacco de Winter


Moeten beleggers zich opmaken voor een moeilijk jaar, nu ook de economische groei over zijn hoogtepunt heen lijkt en de centrale banken de ‘voet van het gas­pedaal’ halen? Het ver­trouwen van beleggers werd dit jaar regelmatig op de proef gesteld door (geo)politieke spanningen. Het handelscon­flict tussen de Verenigde Staten en een aantal belangrijke handels­partners, met name China, is al maanden een bron van onrust op de beurzen. Daarnaast spelen tal van andere kwesties een rol. Denk aan de moeizame onderhandelingen over de brexit, de ver­schillen van inzicht tussen de nieuwe populistische regering van Italië en de Europese Unie, de Amerikaanse sancties tegen Rusland en het opzeggen door de VS van het nucleaire verdrag met Iran.


Nieuwe handelsbetrekkingen

Bij het schrijven van dit artikel moeten de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres nog plaatsvinden. Het is dus niet duidelijk of president Trumps Republikeinse Partij de meerderheid behoudt in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Het is niet ondenkbaar dat de Republikeinen hun meerderheid in één of misschien wel beide Kamers verliezen. In dat geval zal Trump zich waarschijnlijk nog meer gaan richten op het buitenlands beleid, omdat het een stuk moeilijker wordt de binnenlandse politiek naar zijn hand te zetten. Het risico bestaat dat het handelsconflict dan escaleert, al verwachten we dat de VS en China uiteindelijk een akkoord zullen bereiken over nieuwe handelsbetrekkingen. In het geval van verdere escalatie denken wij trouwens dat Trump zich daarmee in zijn eigen voet zal schieten. Amerikaanse consumenten merken nu nog weinig van de verhoogde importtarieven, maar als de prijzen van populaire consumentenproducten stijgen, verwachten we dat de binnenlandse steun snel afbrokkelt.Samenloop van omstandigheden

Hoewel geopolitieke spanningen zo nu en dan voor reuring op de beurzen zorgen, hebben ze tot nu toe weinig effect gehad op de echte economie. De groeipercentages blijven hoog en de groei wordt wereldwijd nog altijd breed gedragen. Bovendien blijft het vertrouwen van bedrijven en consumenten onverminderd groot. Politieke conflicten zijn van alle tijden en worden over het algemeen pas zichtbaar in de beursrendementen als zij samengaan met een verslechtering van de economie. Tot nu toe is daarvan geen sprake, maar de grote vraag is uiteraard of dit ook zo blijft.

Ja, de politiek zal haar stempel blijven drukken op het stemmingsbeeld. ING verwacht dat de economische groei op een gezond niveau blijft, maar wel iets zal vertragen. Tegelijkertijd wordt het beleid van de centrale banken geleidelijk minder stimulerend. Door de combinatie van deze factoren wordt een herhaling van de fraaie rendementen van de afgelopen jaren onrealistisch.


Wisselend beeld

Op dit moment heeft ING geen uitgesproken voorkeur voor een beleggingscategorie – zoals aandelen, vastgoed of obligaties. De vooruitzichten voor minder risicovolle staats- en bedrijfsleningen zijn ongunstiger geworden gezien de verwachte (lichte) stijging van de rente. Aandelen hebben te maken met politieke onrust, met centrale banken die de geldkraan langzaam zullen gaan dichtdraaien en met een geleidelijk vertragende economische groei. Maar dat betekent niet dat we volgend jaar negatieve rendementen verwachten. Flinke beurscorrecties ontstaan doorgaans alleen voor of tijdens economische recessies. Het risico daarvan achten wij voor 2019 gering. Bovendien blijven de verwachtingen voor de winstgroei van bedrijven hoog. Voor de wereldwijde aandelenindex, de MSCI World Index, wordt voor 2019 een winstgroei van bijna 10 procent verwacht. Ook zijn de koersen dit jaar minder hard gestegen dan de bedrijfswinsten, waardoor de waarderingen van aandelen lager – en dus aantrekkelijker – zijn geworden.ING verwacht dat de economische groei op een gezond niveau blijft, maar wel iets zal vertragen. Het beleid van de centrale banken wordt minder stimulerend


Breder draagvlak

De indexrendementen van de beurzen in de VS enerzijds en die van de andere ontwikkelde markten – zoals Europa, Japan en de opkomende markten – anderzijds, zijn wel erg ver uiteengelopen. Deels is dat verschil terecht, gezien de sterkere economische groei en winstgroei in de VS. ING ziet die verschillen niet snel verdwijnen, maar wel wat afnemen, waarbij Europa en Japan een inhaalslag maken en de VS pas op de plaats maakt. Een inhaalslag verwachten we ook van beleggingen uit de opkomende markten, waar veel slecht nieuws al in de koersen is ingeprijsd. Als onze verwachtingen uitkomen, heeft het aandelenrendement in 2019 een bredere basis dan dit jaar, waarin vooral Wall Street de kar trekt.


Blijf bij uw langetermijnplan

Al met al verwacht ING dat het rendement op wereldwijde aandelen in 2019 gematigd zal zijn. Toch bieden aandelen en de wat risicovollere obligatiecategorieën vermoedelijk de beste kansen op positieve rendementen. Daarbij doen beleggers er goed aan zich bij hun beslissingen niet te laten leiden door de koppen in de krant of tweets op hun smartphone, maar vast te houden aan het persoonlijk beleggingsplan en het daarin uitgestippelde beleggingsdoel voor ogen te houden.