Beleggingspand

Direct
rendement
uit huur

Wie meer wil dan de magere opbrengst van een spaarrekening, maar zich niet prettig voelt bij de onzekerheid van een aandelenbelegging, kan de aankoop van een beleggingspand overwegen. Het type vastgoed, de locatie, de staat van onderhoud en natuurlijk de prijs zijn bepalend voor het succes van de vastgoedinvestering.


tekst: Wessel van der Wilt en Rob Stallinga 

Omdat sparen tegenwoordig niets oplevert en beleggen in aandelen niet ieders vertrouwen geniet, overwegen steeds meer vermogende particulieren om een beleggingspand aan te schaffen. Het doel van een vastgoed-belegging is het genereren van rendement door huurinkomsten. Met de huurinkomsten worden rente en aflossing betaald, en als het goed is blijft er nog iets over. Bij een jaarlijkse huurstijging neemt het directe rendement automatisch toe. Bij aankoop van een reeds verhuurd beleggingspand gaat het huurcontract – dan wel huurcontracten – van rechtswege over op de nieuwe eigenaar. Naast de huurinkomsten kunnen eigenaren profiteren van een positieve waardeontwikkeling van het pand. Dat leidt tot extra rendement. De huidige lage rentestand maakt de financiering van vastgoed aantrekkelijk.


Courante markt

In tegenstelling tot andere beleggingen is een beleggingspand tastbaar en kan een eigenaar er invloed op uitoefenen. ‘Mensen vinden het leuk om hun pand te bezoeken en te kijken hoe het erbij staat,’ vertelt ING-kredietadviseur Wessel van der Wilt. De huizenmarkt is momenteel zeer courant. Er heerst schaarste en de woningprijzen stijgen. Dan kan het verhuren van een woning of een winkel, bedrijfspand en kantoor, interessant zijn. Het type vastgoed, de locatie, de staat van onderhoud, en natuurlijk de prijs zijn bepalend voor het succes van de vastgoedinvestering. ‘Beleggen in vastgoed helpt bij de spreiding van het beleggingsvermogen.’


Risico’s

Dat betekent niet dat de koop van een beleggingspand zonder risico’s is. Naast een mogelijke waardedaling van het pand is langdurige leegstand het grootste risico. Dat de huurder vertrekt zonder dat er snel een nieuwe kan worden gevonden. Een huurder kan ook nalaten om de huur te betalen, overlast veroorzaken of het pand verwaarlozen. Voor al dit soort zaken is het belangrijk om een financiële buffer te hebben. Daarnaast vraagt een beleggingspand net als een regulier pand om onderhoud. Ook daarvoor moet een financiële reservering worden aangehouden. Van der Wilt: ‘ING adviseert om voor mogelijke tegenvallers minimaal 15 procent van de huurinkomsten opzij te zetten.’

Passende hypotheek

ING helpt mensen met plannen voor de aankoop van een beleggingspand op verschillende manieren. De bank denkt tijdens het hele traject mee, heeft de specialistische kennis in huis en levert een passende financiering. Met de speciale Beleggingspandhypotheek biedt ING maatwerkoplossingen bij een financieringsbehoefte vanaf 75.000 euro. Verschil met een ‘gewone’ hypotheek is wel dat de hypotheekrente van een beleggingspand niet aftrekbaar is. De looptijd van de financiering is in de regel maximaal tien jaar met een vaste rente. ‘Wij vragen een jaarlijkse aflossing van tussen de 2 en 4 procent per jaar over de hele som. Bij ING kan maximaal 70 procent van de waarde van het pand – in verhuurde staat – worden gefinancierd. Wie een beleggingspand koopt, moet dus minimaal 30 procent van de waarde van het pand zelf inbrengen,’ vertelt Van der Wilt. ‘Een klant moet immers ook rendement kunnen maken. En hoe hoger de financiering, hoe lager het rendement.’ Dat de bank niet tot 100 procent van de waarde van het pand financiert, heeft alles te maken met het feit dat er een huurder in het spel is. Dat maakt een beleggingspand risicovoller dan een eigen woning. Overigens, ook als u in staat bent om een pand volledig zelf te betalen, kan het handig zijn om gebruik te maken van een hypotheek­financiering. Dat zorgt voor een buffer en geeft u de vrijheid om uw geld aan andere zaken te besteden.


Kansen

Hoewel de Nederlandse vastgoedprijzen de afgelopen jaren – zeker in de populaire steden – hard zijn gestegen, biedt de aankoop van een beleggingspand volgens senior krediet-specialist Syco Pieper van ING nog altijd kansen. Tenminste, als de prijs van het pand in verhouding staat tot de huur die wordt ontvangen. ‘Zoals gezegd financieren wij niet op basis van de koopprijs maar op basis van de getaxeerde waarde van het onroerend goed in verhuurde staat. Met de huidige lage rente is een beleggingspandhypotheek relatief goedkoop.’


Wilt u meer weten?

Kijk op ING.nl/beleggingspand of neem contact op met de afdeling Kredietadvies Particulieren van ING via 020 – 564 73 77.

Een positieve waardeontwikkeling van het pand
leidt tot extra rendement


Stappenplan bij de aankoop van een beleggingspand


01

Brede kennismaking van klant en bank. Inkomen en vermogen van de klant worden in een persoonlijk gesprek naast de wensen en doelen gelegd. Belangrijke vragen die tijdens de eerste ontmoeting aan bod komen: waarom wil iemand beleggen in verhuurbaar vastgoed? Hoe sluit dat aan bij de financiële positie en persoonlijke wensen en doelen?

02

Is er een beleggingspand in zicht, dan vraagt de bank om de benodigde klantgegevens. Als die in orde zijn, kan een officieel bod worden uitgebracht.

03

De bank vraagt om een taxatierapport, waarna het financieringsvoorstel wordt ingediend.

04

Na goedkeuring van het financieringsvoorstel volgt de offerte. Na ondertekening van de offerte kan de akte bij de notaris worden gepasseerd. Het beleggingspand is nu uw eigendom.